آخرین اخبار مدارس


21 مهرپیش دبستانی و دبستان دخترانه

01 خردادپیش دبستانی و دبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

روز زمین پاک

امیلی سولینجر

محیط زیستی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مهارت نوشتن الفبای فارسی

داریوش صادقی

الفبای فارسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

باز مصرف،بازیافت،در مصرف آب

الکساندرا فیکس

محیط زیستی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

جالی پستچی ونامه های سال نو

الن البرت

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

منابع انرژی 1

استیو پارکر

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

چراهای شگفت انگیز حشرات

آماندا انیل

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

قصه های حیوانات در قران

مریم بیک محمدی

قرانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آموزش مصور الفبای فارسی

مهشید شادمهر

الفبای فارسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آموزش بازیافت

فریبا همتیان

محیط زیستی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

قصه های شاهنامه (هفت خوان رستم)

مهندس مهدی قنبری

شاهنامه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

100حقیقت در باره ی پرندگان

جینی جانسون

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

گوش شکسته شده

هرژه

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

زهرا قاسمی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

باران کروندیان

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

کوثر حیدری نژاد

مسابقه: مفاخر شهر من

رتبه: چهارم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

باران کروندیان

مسابقه: پرسش مهر سما

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

رها رشیدی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

باران کروندیان

پرسش مهر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

رها رشیدی

آیا محیط مدرسه محیطی دلپذیر و شاد و پر نشاط است؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

زهرا صفي انجردي

1392/05/26